NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/438/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U.02.23.220. zm. Dz.U.02.62.558, zm. Dz.U.02.113.984, zm. Dz.U.02.153.1271, zm. Dz.U.02.214.1806. zm. Dz.U.03.80.717, zm. Dz.U.03.162.1568, zm. Dz.U.04.116.1203, zm. Dz.U.05.172.1441) i art. 109, 116, 122, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. przen. Dz.U.00.122.1315, zm. przen. Dz.U.01.88.961, zm. przen. Dz.U.02.153.1271, zm. przen. Dz.U.02.156.1300, zm. Dz.03.45.391. zm. Dz.U.03.65.594, zm. Dz.U.03.96.874, zm. Dz.U.03.166.1611, zm. Dz.U.03.189.1851, zm. Dz.U.04.19.177, zm. Dz.U.04.93.890, zm. Dz.U.04.121.1264, zm. Dz.U.04.123.1291, zm. Dz.U.04.210.2135, zm. Dz.U.04.273.2703, zm. Dz.U.05.14.114, zm. Dz.U.05.64.565), oraz art.14, 17, 77-80, 272 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, zm. Dz.U.01.115.1229, zm. M.P.02.49.715, zm. Dz.U.02.74.676, zm. Dz.U.02.113.984, zm. Dz.U.02.153.1271, zm. Dz.U.02.233.1957, zm. Dz.U.03.46.392, zm. M.P.03.50.782.i783, zm. Dz.U.03.80.717i721, zm. Dz.U.03.162.1568, zm. Dz.U.03.175.1693, zm. Dz.U.03.190.1865 zm. Dz.U.03.217.2124, zm. Dz.U.04.19.177, zm. M.P.04.39.693, zm. M.P.03.40.706, zm. Dz.U.04.49.464, zm. Dz.U.04.70.631, zm. Dz.U.04.91.875, zm. Dz.U.04.92.880, zm. Dz.U.04.96.959, zm. Dz.U.04.121.1263, zm. Dz.U.04.273.2703, zm. Dz.U.04.281.2784, zm. Dz.U.05.25.202, zm. 05.62.552, zm. Dz.U.05.113.954, zm. Dz.U.05.130.1087, zm. Dz.U.05.132.1110, Dz.U.05.163.1362, zm. Dz.U.05.167.1399, zm. Dz.U.05.169.1420, zm. Dz.U..05.175.1458)

Uchwała nr XXXVIII/438/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U.02.23.220. zm. Dz.U.02.62.558, zm. Dz.U.02.113.984, zm. Dz.U.02.153.1271, zm. Dz.U.02.214.1806. zm. Dz.U.03.80.717, zm. Dz.U.03.162.1568, zm. Dz.U.04.116.1203, zm. Dz.U.05.172.1441) i art. 109, 116, 122, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. przen. Dz.U.00.122.1315, zm. przen. Dz.U.01.88.961, zm. przen. Dz.U.02.153.1271, zm. przen. Dz.U.02.156.1300, zm. Dz.03.45.391. zm. Dz.U.03.65.594, zm. Dz.U.03.96.874, zm. Dz.U.03.166.1611, zm. Dz.U.03.189.1851, zm. Dz.U.04.19.177, zm. Dz.U.04.93.890, zm. Dz.U.04.121.1264, zm. Dz.U.04.123.1291, zm. Dz.U.04.210.2135, zm. Dz.U.04.273.2703, zm. Dz.U.05.14.114, zm. Dz.U.05.64.565), oraz art.14, 17, 77-80, 272 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, zm. Dz.U.01.115.1229, zm. M.P.02.49.715, zm. Dz.U.02.74.676, zm. Dz.U.02.113.984, zm. Dz.U.02.153.1271, zm. Dz.U.02.233.1957, zm. Dz.U.03.46.392, zm. M.P.03.50.782.i783, zm. Dz.U.03.80.717i721, zm. Dz.U.03.162.1568, zm. Dz.U.03.175.1693, zm. Dz.U.03.190.1865 zm. Dz.U.03.217.2124, zm. Dz.U.04.19.177, zm. M.P.04.39.693, zm. M.P.03.40.706, zm. Dz.U.04.49.464, zm. Dz.U.04.70.631, zm. Dz.U.04.91.875, zm. Dz.U.04.92.880, zm. Dz.U.04.96.959, zm. Dz.U.04.121.1263, zm. Dz.U.04.273.2703, zm. Dz.U.04.281.2784, zm. Dz.U.05.25.202, zm. 05.62.552, zm. Dz.U.05.113.954, zm. Dz.U.05.130.1087, zm. Dz.U.05.132.1110, Dz.U.05.163.1362, zm. Dz.U.05.167.1399, zm. Dz.U.05.169.1420, zm. Dz.U..05.175.1458)


Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:24:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2992