NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/169/08Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 stycznia 2008w sprawie Statutu Gminy KoronowoNa podstawie art. 3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)

Uchwała nr XVI/169/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 stycznia 2008


w sprawie Statutu Gminy Koronowo

Na podstawie art. 3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)


Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.01.2008
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwały zmieniające:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 26.10.2018
  • pozycja w dzienniku: 2018.5452

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (31 stycznia 2008, 12:03:53)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (2 listopada 2021, 09:38:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1599