NULL string(0) ""

Uchwała nr NR XC/815/24RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 marca 2024w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr NR XC/815/24
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 marca 2024


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1487kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paulina Jeszka (11 kwietnia 2024, 07:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149