NULL string(0) ""

Uchwała nr XC/808/24RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 marca 2024w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 74/10, położonej w miejscowości WtelnoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr LXXXIII/722/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomosci gruntowych na rzecz ich uzytkowników wieczystych, (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r., poz. 6102) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XC/808/24
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 marca 2024


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 74/10, położonej w miejscowości Wtelno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr LXXXIII/722/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomosci gruntowych na rzecz ich uzytkowników wieczystych, (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r., poz. 6102) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (518kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paulina Jeszka (10 kwietnia 2024, 15:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111