NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXXVIII/785/24Rada Miejska w Koronowiez dnia 31 stycznia 2024w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza KoronowaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn zm.) oraz art. 229 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXVIII/785/24
Rada Miejska w Koronowie
z dnia 31 stycznia 2024


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn zm.) oraz art. 229 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (297kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (8 lutego 2024, 13:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227