NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/89/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 lipca 2007w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości MąkowarskoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327)

Uchwała nr IX/89/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 lipca 2007


w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Mąkowarsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327)metryczka


Opublikował: Adela Rojek (30 lipca 2007, 14:29:26)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (30 lipca 2007, 14:34:03)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2415