NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXXIV/739/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 października 2023w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984, ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr LXXXIV/739/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 października 2023


w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984, ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska uchwala co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (557kB) pdf

Status aktu: obowiązująca
Data podjęcia: 25.10.2023
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 kwietnia 2009

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  •  data ogłoszenia: oczekuje na publikacje
  •  pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (31 października 2023, 11:53:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400