NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXXIV/733/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 października 2023w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej – działek o numerze ewidencyjnym 1029/1 i 1029/2 położonych w KoronowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz §3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXIV/733/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 października 2023


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej – działek o numerze ewidencyjnym 1029/1 i 1029/2 położonych w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz §3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (667kB) pdf

Status aktu: obowiązująca
Data podjęcia: 25.10.2023
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  •  data ogłoszenia: niepublikowane
  •  pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (31 października 2023, 10:26:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226