NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXXIV/730/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 października 2023zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 645 ze zm.), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXXXIV/730/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 października 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 645 ze zm.), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (296kB) pdf

Status aktu: obowiązująca
Data podjęcia: 25.10.2023
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniane: Uchwała nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  •  data ogłoszenia: oczekuje na publikacje
  •  pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (31 października 2023, 09:03:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231