NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXXIII/724/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2023w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024 - 2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXIII/724/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2023


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (284kB) pdf

Status aktu: obowiązująca
Data podjęcia: 27.09.2023
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  •  data ogłoszenia: niepublikowane
  •  pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (9 października 2023, 11:46:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320