NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXIII/604/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 22 lutego 2023zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2030Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXIII/604/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 lutego 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (3464kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 22.02.2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: BUDŻET GMINY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LXX/584/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (3 marca 2023, 08:03:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419