NULL string(0) ""

Uchwała nr LXX/594/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2022w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.) w zw. z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, ze zm.) Rada Miejska w Koronowie, uchwala co następuje:

Uchwała nr LXX/594/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2022


w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.) w zw. z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, ze zm.) Rada Miejska w Koronowie, uchwala co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (287kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 21.12.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LXIV/533/22 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LXXV/634/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 marca 2023

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 23.12.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.7216

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (29 grudnia 2022, 11:45:47)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 kwietnia 2023, 10:16:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 457