NULL string(0) ""

Uchwała nr LXVIII/581/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 listopada 2022w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/567/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXVIII/581/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2022


w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/567/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, ze zm.), uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (280kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.11.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: KULTURA I NAUKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LXVIII/567/18 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 09.12.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.6875

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (8 grudnia 2022, 12:07:28)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (2 lutego 2023, 13:24:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 731