NULL string(0) ""

Uchwała nr LXVIII/576/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 listopada 2022w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Tuszyny nad Kanałem Lateralnym” w Koronowie, gm. KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVIII/576/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2022


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Tuszyny nad Kanałem Lateralnym” w Koronowie, gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (285kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.11.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: oczekuje na publikacje
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (8 grudnia 2022, 09:48:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506