NULL string(0) ""

Uchwała nr LXV/543/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 września 2022w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 62/6 położonej na terenie miasta KoronowaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXV/543/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2022


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 62/6 położonej na terenie miasta Koronowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (574kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 28.09.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (5 października 2022, 08:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159