NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/02Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 9 grudnia 2002w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagrodzenia inkasentów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 i art. 6 ust. 9 art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)

Uchwała nr III/18/02
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagrodzenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 i art. 6 ust. 9 art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 09.12.2002
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków należnych poczynając od roku podatkowego 2003
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXXIII/435/01 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca:
Uchwała nr XIV/170/03 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (12 czerwca 2007, 15:42:23)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 07:31:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2180