NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/34/02Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2002w sprawie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Samociążku wniesionego w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100,poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)

Uchwała nr IV/34/02
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Samociążku wniesionego w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100,poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (12 czerwca 2007, 13:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2635