NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/170/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 listopada 2003w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w związku z art. 5 ust. 1,2,3,4, art. 12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2003r. Nr 51, poz. 804)

Uchwała nr XIV/170/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 listopada 2003


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w związku z art. 5 ust. 1,2,3,4, art. 12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2003r. Nr 51, poz. 804)


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 26.11.2003
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków należnych poczynając od roku podatkowego 2004
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr III/18/02 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca:
Uchwała nr XXVI/298/04 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 czerwca 2007, 09:17:41)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 16:48:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1861