NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/185/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 10 grudnia 2003w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 8 art. 10 ust. 1,2,3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 203, poz. 1966) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2003 r., Nr 15, poz. 83) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wyskości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2003r. Nr 51, poz. 804)

Uchwała nr XV/185/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 10 grudnia 2003


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 8 art. 10 ust. 1,2,3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 203, poz. 1966) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2003 r., Nr 15, poz. 83) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wyskości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2003r. Nr 51, poz. 804)


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (159kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 10.12.2003
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXVI/299/04 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr III/22/02 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: brak
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 czerwca 2007, 08:20:13)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (6 grudnia 2022, 16:19:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2894