NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/205/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 18 lutego 2004w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

Uchwała nr XVIII/205/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 18 lutego 2004


w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (42kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 18.02.2004
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XIII/125/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 1999 r.
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LXXV/632/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 marca 2023

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (31 maja 2007, 11:05:54)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 kwietnia 2023, 10:00:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2121