NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/247/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 9 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/247/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 9 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 09.09.2020
Data wejścia w życie:  01.10.2020
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XIX/164/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwały unieważniające:
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 14.09.2020
  • pozycja w dzienniku: 4368

metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (10 września 2020, 12:22:37)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 11:25:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 824