NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/174/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 20 grudnia 2019w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej położonej w Koronowie, gm. Koronowo. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007 r. Nr 147 poz. 2539 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/174/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej położonej w Koronowie, gm. Koronowo.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007 r. Nr 147 poz. 2539 uchwala się, co następuje:


treść uchwały (270kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (27 grudnia 2019, 10:12:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526