NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/164/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 13 grudnia 2019w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 tj. ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/164/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 13 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 tj. ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 13.12.2019
Data wejścia w życie:  01.01.2020
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LII/439/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXXII/270/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXIX/247/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 18.12.2019
  • pozycja w dzienniku: 7314

metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (19 grudnia 2019, 13:44:59)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 11:20:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 891