Uchwała nr XVIII/161/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 28 listopada 2019w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/161/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (10 grudnia 2019, 13:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438