NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/308/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2004w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/288/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2000 roku dotyczącej Regulaminu Targowisk. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 , art .41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 58, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806)

Uchwała nr XXVII/308/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/288/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2000 roku dotyczącej Regulaminu Targowisk.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 , art .41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 58, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 08:29:01)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (30 stycznia 2013, 10:41:53)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2484