NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/315/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2004w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek nr 89/2 i 2044/4 położonych w Koronowie - Pieczyskach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póżn. zm.)

Uchwała nr XXVII/315/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek nr 89/2 i 2044/4 położonych w Koronowie - Pieczyskach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póżn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (28 maja 2007, 10:46:48)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (30 stycznia 2013, 10:38:45)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2408