Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 19 (z 19)

Karta usług Nr 96 - DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
rejestr zmian informacji

aktualizacja
Data: 2024-03-22 08:24:22
Autor: Michał Izbaner
Aktualizacja
Data: 2024-03-22 08:23:30
Autor: Michał Izbaner
aktualizacja
Data: 2024-03-22 08:23:25
Autor: Michał Izbaner
Aktualizacja
Data: 2024-03-22 08:18:44
Autor: Daria Wankiewicz
aktualizacja
Data: 2024-03-22 08:18:38
Autor: Daria Wankiewicz
aktualizacja
Data: 2024-03-22 08:18:27
Autor: Daria Wankiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-22 08:00:35
Autor: Daria Wankiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-22 07:59:24
Autor: Daria Wankiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-22 07:54:01
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:42:13
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:38:46
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:38:04
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:35:54
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:34:49
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:32:51
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:31:02
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:28:42
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2024-03-20 14:21:08
Autor: Oskar Kasiorkiewicz
Aktualizacja
Data: 2019-03-20 15:02:48
Autor: Paulina Jeszka
Zmiany o pozycjach 1 - 19 (z 19)

powrót do informacji »