Zawiadomienie o obradach XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2006 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:
 1. Otwarcie obrad XLI sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad XLI sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady oraz z wykonania uchwał.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Składanie interpelacji.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych na terenie Gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki: nr 673 o pow. 7,77 ha, nr 624/2 o pow. 1,04 ha, nr 625/2 o pow. 0,84 ha, nr 626/4 o pow. 0,71 ha, nr 151 o pow. 1,71 ha, nr 148 o pow. 0,75 ha, nr 147 o pow. 0,98 ha i nr 146/2 o pow. 0,48 ha położonego w Tryszczynie gm. Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego dz. nr 219 i 68/12 o powierzchni łącznej 5,53 ha położonych w Gościeradzu oraz dz. nr 105/2 o pow.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/74/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dn. 26 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tryszczyn.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/469/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Koronowo w działaniach Fundacji „Trzy Doliny”.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XLI sesji.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (20 marca 2006)
Opublikował: Michał Szałkowski (22 marca 2006, 15:31:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1857