Skład IV kadencji Rady Miejskiej w Koronowie

 1. Myk Grzegorz - Przewodniczący Rady
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1

 2. Kulczyk Maria - Wiceprzewodnicząca Rady
  - wybrana w Okręgu wyborczym Nr 4

 3. Helmin Józef - Wiceprzewodniczący Rady
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

 4. Czarnotta Danuta
  - wybrana w Okręgu wyborczym Nr 2

 5. Gliszczyński Stanisław
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1

 6. Glonek Włodzimierz
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

 7. Gmys Michał
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4

 8. Gordon Tomasz
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4

 9. Jagielski Piotr
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2

 10. Januszewski Czesław
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

 11. Klonowski Tadeusz
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1

 12. Kuropatwiński Marian
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1

 13. Lorenc Zofia
  - wybrana w Okręgu wyborczym Nr 3

 14. Makowski Maciej
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1

 15. Malinowski Alfons
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2

 16. Mazur Danuta
  - wybrana w Okręgu wyborczym Nr 4
  W dniu 30 sierpnia 2006 roku uchwałą Nr XLV/529/06 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci.

 17. Najdowski Jan
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

 18. Poraziński Tomasz
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2

 19. Radgowski Wojciech
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

 20. Szewczyk Kazimierz
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4

 21. Karwat Dariusz
  - wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2
  W dniu 26 stycznia 2005 r. Uchwałą Nr XXVIII/317/05 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 22. Zwara Anna
  - wybrana w Okręgu wyborczym Nr 2
  W dniu 23 lutego 2005 r. Uchwałą Nr XXIX/328/05 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wstąpienie Pani Anny Zwara do składu Rady Miejskiej, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niej przesłanka o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.)
Kompetencje Przewodniczacego Rady:
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodniczący Rady w szczególności:
  1. zwołuje sesje Rady,
  2. przewodniczy obradom,
  3. czuwa nad zabezpieczeniem ładu i porządku obrad sesji,
  4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  6. podpisuje uchwały Rady,
  7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Przewodniczacy Rady Miejskiej GRZEGORZ MYK

przyjmuje petentów we wtorki
w godzinach: od 8:00 do 9.00 i od 17.00 do 18.00
w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, pokój nr 23.

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (16 stycznia 2006)
Opublikował: Adela Rojek (16 stycznia 2006, 14:28:08)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (3 kwietnia 2008, 13:01:39)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8872