Zawiadomienie o obradach XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2006 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:
 1. Otwarcie obrad XL sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad XL sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XL sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Składanie interpelacji.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Wręczenie listu gratulacyjnego Panu Wacławowi Goś za uzyskanie tytułu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2005”.
 10. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy i bezrobociu w Gminie Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006 – 2010.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu nieruchomości położonych na terenie Koronowa, przy ul. Kwiatowej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wydziałowi Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad XL sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej (13 lutego 2006)
Opublikował: Adela Rojek (13 lutego 2006, 12:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1776