Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 listopada 2020)
Opublikował: Beata Kolasińska (30 listopada 2020, 12:47:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Marta Sadkowska-Zielke (1 grudnia 2020, 13:22:53)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161