Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2020 z dnia 6 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 marca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (16 marca 2020, 13:20:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197