Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 lutego 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (7 lutego 2020, 11:25:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224