Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (17 stycznia 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (17 stycznia 2020, 13:29:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239