Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2019 z dnia 25 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Wycinka drzew na gruntach stanowiących własność Gminy Koronowo zgodnie z decyzjami Starosty Bydgoskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (25 października 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (31 października 2019, 12:06:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183