Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2019 z dnia 9 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (9 października 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (10 października 2019, 08:25:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222