Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 marca 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (14 marca 2019, 10:17:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556