Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2016, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystywanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (29 maja 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (31 maja 2017, 16:18:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334