Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (23 lutego 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (23 lutego 2017, 13:57:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368