2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 czerwca 2016 r. IPP-PP.6733.6.2016

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: IPP-PP.6733.6.2016 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowie i demontażu kolidującego odcinka napowietrznej linii kablowej w Nowym Dworze - przebieg inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 185/2, 150/2, 186, 187/1, 192 położonych w obrębie Nowy Dwór, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (16 czerwca 2016)
Opublikował: Karolina Wyszynska (16 czerwca 2016, 09:14:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264