Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.125.2016 z dnia 26 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.125.2016 z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (26 września 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (26 września 2016, 12:32:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338