Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w celu udzielenia zamówienia pn. Zamówienie uzupełniające, zamówienie dodatkowe i roboty zamienne
do realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. Rekonstrukcja
i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno - oświatowe.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (15 czerwca 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 czerwca 2016, 15:37:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316