Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2016 z dnia 14.04.2016 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo".

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (5 maja 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (10 maja 2016, 15:44:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389