2014

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2014

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Koronowa, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za rok 2014.

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Koronowa, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za rok 2014.Oświadczenie majątkowe [...]

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Koronowa, oraz radnych z kadencji 2014-2018, które byli zobowiązani złożyć w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kadencji

Burmistrz KoronowaOświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych.          [...]

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Koronowa, oraz radnych Rady Miejskiej z kadencji 2010-2014, które byli zobowiązani złożyć na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji.

Burmistrz Koronowa Czarnotta Danuta Elżbieta Domek Włodzimierz Gordon Tomasz Holka Krzysztof Bartłomiej Kołodziejczyk Andrzej Józef  Koper Artur Krzysztof Kortas Stanisław Kuropatwiński [...]

metryczka