2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 listopada 2014 r. IPR-PR.6733.19.2014

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 listopada 2014 r., znak: IPR-PR.6733.19.2014 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV i stacji transformatorowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek o numerze podstawowym 693/* oraz demontażu słupa SN na nieruchomościach oz. nr ewid. 693/5, 693/8, 693/17, 125/2 położonych w Tryszczynie, obręb Tryszczyn, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (4 listopada 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (4 listopada 2014, 12:03:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551