Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2011 z dnia 21 listopada 2011 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (21 listopada 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (21 listopada 2011, 10:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264