Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w koronowie w dniu 27 stycznia 2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2010 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo dnia 2.01.2010 r.

Przewodniczący Komisji
Marian Kuropatwiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Komisji (20 stycznia 2010)
Opublikował: Adela Rojek (20 stycznia 2010, 14:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893