Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji

Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady w dniu 29 stycznia 2007 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2007 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu, [...]

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady w dniach: 19 i 24 stycznia 2007 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 19 i 24 stycznia 2007 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędą się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w [...]

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dniach: 03 i 25 stycznia 2007 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach: 3 i 25 stycznia 2007 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędą się posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i [...]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady w dniu 16 stycznia 2007 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2007 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, sala posiedzeń nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie. Porządek [...]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady w dniu 17 stycznia 2007 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2007 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w [...]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady w dniu 10 stycznia 2007 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2007 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu, [...]

metryczka