Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady w dn. 14 i 21 marca 2007 roku.Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 14 i 21 marca 2007 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 14.03.2007 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wyjazd Komisji w teren: (Młynkowo, Gościeradz, Samociążek ul. Norwida w Koronowie).
  3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 21.03.2007 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
  3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
  4. Analiza projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  5. Sprawy bieżące Komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (6 marca 2007)
Opublikował: Adela Rojek (6 marca 2007, 10:48:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1070