Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie w dn: 11 i 19 sierpnia 2010 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn. 11 i 19 sierpnia 2010 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 11.08.2010 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Sprawy bieżące Komisji.
  3. Wyjazd Komisji na teren gminy celem wydania opinii dotyczących: wykupu gruntów w Koronowie, sprzedaży działek na rzecz użytkowników wieczystych, w Koronowie sprzedaży gruntu gminnego w Popielewie i sprzedaży mieszkania w Koronowie ul. Pomianowskiego.
  4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 19.08.2010 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza materiałów na LIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  3. Sprawy bieżące Komisji.
  4. Wizytacja miejsca składowania i segregacji odpadów komunalnych prowadzonego przez ZGKiM w Koronowie.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 30.07.2010 r.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Czarnotta

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (30 lipca 2010)
Opublikował: Adela Rojek (30 lipca 2010, 13:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780